Eastern Syriac :ܠܲܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܠܰܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' la ḥa:
Category :adverb
English :here / towards here / up to here ;
French :ici / vers ici / jusqu'ici :
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠ, ܐܵܟ݂ܵܐ, ܗܲܠ ܠܲܟ݂ܵܐ, ܡܲܟ݂ܵܐ, ܐܵܟ݂ܵܐ, ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܘܬܵܡܵܐ, ܠܵܐܟ݂ܵܐ

Source : Other