Eastern Syriac :ܛܲܗܪܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܛܰܗܪܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :ṭah ' ra: it
Category :adverb
[Time]
English :noontide , the time of noon , midday , as at noon , high noon
French :à midi , en plein midi , midi
Dialect :Urmiah
Hebrew :tsohoraim «noon, midday» «midi»