Eastern Syriac :ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܪܺܝܩܳܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :iu: ' ri: qa:
Category :noun
[Colors]
English :green , tender green , greenish ;
French :vert clair , verdâtre ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :iaroq «green» «vert»

Cf. ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܝܪܩ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܲܪܩܵܐ

See also : ܩܝܼܢܵܐ, ܝܸܩܢܵܐ, ܡܝܼܢܵܝܝܼ

Source : Oraham