Eastern Syriac :ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܪܳܩܽܘܬܳܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :iu: ra ' qu: ta:
Category :noun
[Colors]
English :greenness , the state of being green ;
French :la verdure , le fait d'être vert ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :ieraqot «(green) vegetables» «légumes (verts)»

Cf. ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܪܩ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܲܪܩܘܿܢܵܐ, ܝܲܪܘܼܩܘܼܬܵܐ

See also : ܩܝܼܢܵܐ, ܝܸܩܢܵܐ, ܡܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ