Eastern Syriac :ܝܸܡܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܝܶܡܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :yim ' mu: ta
Category :noun
[Human being]
English :motherhood , the condition of being a mother
French :la maternité , le fait d'être mère
Dialect :Urmiah