Eastern Syriac :ܝܲܩܪܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܝܰܩܪܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :iaq ' ru ra:
Category :noun
[Animals]
English :a toad , an amphibian of the genus Bufo
French :a crapaud , amphibien du genre Bufo
Dialect :Urmiah