Eastern Syriac :ܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ḥa:
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :here (only used with letters "Lammad" ܠ and Meem" ܡ ; [ܠܵܟܵܐ] : here ; [ܡܵܟܵܐ] : from here ;
French :ici (seulement utilisé avec les lettres "Lammad" ܠet Mim" ܡ) [ܠܵܟܵܐ] : ici ; [ܡܵܟܵܐ] : de puis ici ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܲܟ݂ܵܐ, ܐܵܟ݂ܵܐ, ܗܵܟ݂ܵܐ, ܠܐܲܟ݂ܵܐ, ܟ݂ܵܐ, ܐܸܟ݂ܵܐ, ܗܵܪܟ݂ܵܐ, ܠܵܐܟ݂ܵܐ

Variants : ܐܲܟ݂ܵܐ, ܐܸܟ݂ܵܐ, ܗܵܟ݂ܵܐ