Eastern Syriac :ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ
Western Syriac :ܟܰܘܟ݂ܒ݂ܽܘܢܳܐ
Root :ܟܘܟܒ
Eastern phonetic :keḥ ' vu: na
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an asterisk ;
French :une astérisque ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܘܟܒ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢ, ܟܲܘܟ݂ܒܝܼܠ, ܟܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܲܒ݂ܬܵܐ