Eastern Syriac :ܟܝܵܢܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܝܳܢܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :kia na ' iu: ta
Category :noun
English :naturalness , the state or quality of being natural
French :le fait d'être naturel , la nature
Dialect :Urmiah