Eastern Syriac :ܟܲܣܟܪܵܐ
Western Syriac :ܟܰܣܟܪܳܐ
Eastern phonetic :' kas kra:
Category :noun
[Industry]
English :a basket , a crib (?) , a conical fishing-basket (?) ;
French :un panier , un cabas (?) , un couffin (?) , une clayette (?) , une barquette (?) , une panière (?) , un van (?) , une manne (?) , une nasse -pour pêcher- (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܲܠܬܵܐ, ܙܵܢܒܘܼܠ, ܟܲܢܬܵܐ, ܣܵܠܵܐ, ܣܵܠܬܵܐ, ܩܘܼܦܵܐ