Eastern Syriac :ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܬܺܝܒ݂ܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :' kti: wa
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :written , having been penned down , having been put in writing / inscribed ;
French :écrit , couché par écrit , écrit noir sur blanc / tracé / inscrit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܟܝܼܬܵܒܟ݂ܵܢܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ

See also : ܪܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ, ܣܪܝܼܛܵܐ

Source : Oraham