Eastern Syriac :ܠܟܸܣܠܲܟ݂ܝ
Western Syriac :ܠܟܶܣܠܰܟ݂ܝ
Eastern phonetic :' lkis laḥ
Category :adverb
[Human being]
English :to your -thy- (feminine) place , to you -thee- (feminine) , by you -thee- (feminine)
French :chez toi (féminin) , vers toi (féminin) , près de toi (féminin)
Dialect :Urmiah