Eastern Syriac :ܡܙܲܥܩܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܙܰܥܩܳܢܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :mza i qa ' nu: ta
Category :noun
[Religion]
English :praying in a loud voice
French :l'action de prier à haute voix
Dialect :Urmiah