Eastern Syriac :ܛܒ݂ܘܿܥܵܐ ܕܠܸܝܙܸܪ
Western Syriac :ܛܒ݂ܽܘܥܳܐ ܕܠܶܝܙܶܪ
Eastern phonetic :' ṭwu a:d ' li: zir
Category :root
English :a laser printer ;
French :une imprimante à laser ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܵܒܸܥ