Eastern Syriac :ܡܵܪܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܡܳܪܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ma: ' ré ta:
Category :noun
[Feeding]
English :rennet , anything used to curdle milk ;
French :la présure , la reinette (qui sert à cailler le lait) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܝܹܐ ܠܹܗ, ܝܝܼܵܐ, ܝܵܝܹܐ, ܝܵܝܵܢܵܐ, ܡܣܘܼܬܵܐ