Eastern Syriac :ܢܲܪܓܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܢܰܪܓܺܝܠܳܐ
Eastern phonetic :nar ' gi: la:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :1) a coconut ; 2) Al Qosh : Osmani / Turkish origin : a narghilé , a water-pipe ;
French :1) une noix de coco ; 2) Al Qosh : origine turque / osmani : un narguilé , une pipe à eau ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܢܲܪܓܝܼܠ

See also : ܓܵܘܙܵܐ ܕܗܸܢܕ