Eastern Syriac :ܣܵܥܪܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܳܥܪܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :sa: ' ri: ta:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :barleycorn / barley ;
French :un grain d'orge ;
Dialect :Urmiah, NENA

Cf. ܣܵܥܪܝܼܬܵܐ, ܣܥܵܪܬܵܐ, ܣܥܵܪܹ̈ܐ

Variants : ܣܵܥܪܬܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܩܪܝܼܬ݂ܐ