Eastern Syriac :ܨܒܐ
Western Syriac :ܨܒܐ
Eastern phonetic :ṣ-b-ʾ
Category :verb
[Humanities → Language]
English :to desire , to wish , to will ;
French :désirer , souhaiter , vouloir , aspirer à ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :ṣ-b-a  צבא

Cf. ܨܒܐ, ܨܒ݂ܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܨܒ݂ܵܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܝܹܐ, ܡܲܨܒܲܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ, ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܫܲܦܝܼܪܘܼܬ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ, ܡܸܨܛܲܒ݂ܝܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܣܒܥ, ܣܒ݂ܵܥ, ܣܸܒ݂ܥܝܵܐ, ܣܒ݂ܵܥܝܬܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܣܒ݂ܥܵܢܵܐ, ܡܲܣܒ݂ܥܵܢܘܼܬܵܐ