Eastern Syriac :ܨܝܼܢ
Western Syriac :ܨܺܝܢ
Eastern phonetic :' ṣi:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Numbers : 13, 21 : Zin ; 2) ܐܲܬܪܵܐ ܕܨܝܼܢ : China ;
French :1) Nombres : 13, 21 : Tsin ; 2) ܐܲܬܪܵܐ ܕܨܝܼܢ : la Chine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܝܼܢܵܝܵܐ

See also : ܣܝܼܢ