Eastern Syriac :ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܛܰܡܪܽܘܪܳܐ ܕܟܶܦ̮ܣܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܛܡܪ
Eastern phonetic :ṭam ' ru:ra: d kif sa: ' ni: ta:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a sanitary napkin / a pad / a sanitary towel ;
French :une serviette hygiénique / un tampons hygiénique , une seriette sanitaire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܡܪ, ܛܲܡܪܘܼܪܵܐ, ܕ, ܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܟܸܦ̮ܣܵܐ, ܡܲܪܕܝܼܬ ܟܸܦ̮ܣܵܐ, ܟܸܦܣܵܢܵܝܵܐ, ܓܘܼܦܵܣ, ܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܢܕܹܝܠܵܐ, ܡܲܪܥ ܝܲܪܚܵܐ

Source : Bailis Shamun