Eastern Syriac :ܛܒܸܠܵܪܵܐ
Western Syriac :ܛܒܶܠܳܪܳܐ
Eastern phonetic :ṭbi ' la: ra:
Category :noun
[Professions]
English :see also ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ / ܪܲܗܵܛܵܐ / ܒܲܪܝܼܕܵܐ : a postman ;
French :voir aussi ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ / ܪܲܗܵܛܵܐ / ܒܲܪܝܼܕܵܐ : un postier , un facteur ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun