Eastern Syriac :ܛܘܼܒ݂ܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܛܽܘܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܛܘܒ
Eastern phonetic :ṭu: wa: ' ni: tha:
Category :adjective
[Religion]
English :feminine of ܛܘܼܒ݂ܵܢܵܐ : blessed , happy ;
French :féminin de ܛܘܼܒ݂ܵܢܵܐ : bienheureuse , heureuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܘܒ, ܛܵܒ݂ܬܵܐ, ܛܲܝܒܘܼܬܵܐ, ܛܘܼܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܛܘܼܒ݂ܬܵܢܵܐ