Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܚܲܡܪܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܚܰܡܪܳܐ
Root :ܚܡܪ
Eastern phonetic :' bi:t ' ḥam ra:
Category :noun
English :see also ܚܵܢܘܼܬܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܩܲܦ̈ܝܼܠܹܐ : a bar / a pub , a tavern ;
French :voir aussi ܚܵܢܘܼܬܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܕܵܢܹ̈ܐ / ܒܹܝܬ ܩܲܦ̈ܝܼܠܹܐ : un bar / un bistrot , une taverne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܪ, ܒܹܝܬ, ܚܲܡܪܵܐ, ܚܲܡܵܪܵܐ, ܚܘܼܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܘܼܡܵܪ, ܚܲܡܪܝܼ, ܡܚܲܡܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܚܲܡܪܵܢܵܝܵܐ

See also : ܚܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun