Eastern Syriac :ܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܬ
Western Syriac :ܥܰܠ ܨܒ݂ܽܘܬ
Root :ܨܒ݂ܐ
Eastern phonetic :' a:l ṣwu:t
Category :preposition
English :see also ܠܘܵܬ݂ / ܒܘܼܕ / ܒܘܼܬ / ܒܢܸܣܒܵܬ ܠ : concerning / re , about , in relation to / as for ;
French :voir aussi ܠܘܵܬ݂ / ܒܘܼܕ / ܒܘܼܬ / ܒܢܸܣܒܵܬ ܠ : au sujet de , à propose de / concernant , quant à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܲܠ, ܨܒ݂ܘܼܬܵܐ

See also : ܠܘܵܬ݂, ܒܘܼܬ, ܒܢܸܣܒܵܬ ܠ

Source : Bailis Shamun