Eastern Syriac :ܕܵܒܹܩ ܒܲܕܠܵܐ
Western Syriac :ܕܳܒܶܩ ܒܰܕܠܳܐ
Eastern phonetic :' da: wiq ' bad la:
Category :verb
[Army → Military]
English :to stand watch / to be on watch duty / to be on sentry duty ;
French :être de quart , être de garde / être sentinelle / être de faction ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܒܲܕܠܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܘܒܵܐ, ܒܲܕܠܵܐ

Variants : ܓܵܪܹܫ ܟܵܝܫܸܟ

Source : Bailis Shamun