Eastern Syriac :ܓܵܒ݂ܘܿܝܹܐ
Western Syriac :ܓܳܒ݂ܽܘܝܶܐ
Eastern phonetic :ga: ' vu: yi
Category :noun
[Human being]
English :plural of ܓܵܒ݂ܘܿܝܵܐ : beggars ;
French :pluriel de ܓܵܒ݂ܘܿܝܵܐ : des mendiants , des gueux ;
Dialect :Eastern Syriac