Eastern Syriac :ܝܼܘܸܬ
Western Syriac :ܺܝܘܶܬ
Eastern phonetic :' i: wit
Category :verb
[Humanities → Language]
English :masculine : thou art / you are ; ܪܝܼܫܵܐ ܝܼܘܸܬ؟ / ܪܝܼܫܵܐ ܝ݇ܘܸܬ؟ / ܪܝܼܫܵܐ ܝܘ݇ܬ؟ : are you awake ? ; feminine : ܝܼܘܲܬܝ ;
French :masculin : tu es ; ܪܝܼܫܵܐ ܝܼܘܸܬ؟ / ܪܝܼܫܵܐ ܝ݇ܘܸܬ؟ / ܪܝܼܫܵܐ ܝܘ݇ܬ؟ : es-tu réveillé ? ; féminin : ܝܼܘܲܬܝ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܠܲܝܗܝ, ܝܼܬܘܿܢ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ

Variants : ܝܼܘܹܝܬ݂ܹܝܢܵܐ, ܝܼܘܹܝܬܸܢ

Tkhuma : ܝܼܘܸܬ݂ / ܝܼܘܹܝܬ݂ܹܝܢܵܐ

Tkhuma : ܝܼܘܸܬ݂ / ܝܼܘܹܝܬ݂ܹܝܢܵܐ