Eastern Syriac :ܫܵܘܸܩ
Western Syriac :ܫܳܘܶܩ
Root :ܫܒܩ
Eastern phonetic :' ša: wiq
Category :verb
English :see ܫܵܒ݂ܹܩ : to leave ; ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ، ܝܼܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܕ ܐܘܼܪܘܼܟ، ܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܘܸܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܦܹܝ݇ܫܵܐ ܟܸܣ ܝܸܡܘܿܗ، ܐܵܦ ܗܲܘܝܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܙܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ : yet he is pastor of Uruk but he leaves no teenage girl to her mother though she be the daughter of a gallant man ;
French :voir ܫܵܒ݂ܹܩ : laisser ; ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ، ܝܼܠܹܗ ܩܵܫܵܐ ܕ ܐܘܼܪܘܼܟ، ܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܫܵܘܸܩ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܦܹܝ݇ܫܵܐ ܟܸܣ ܝܸܡܘܿܗ، ܐܵܦ ܗܲܘܝܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕ ܐܘܼܪܙܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ : et pourtant il est pasteur d'Ourouk mais il ne laisse aucune adolescente à sa mère fût-elle fille d'un preux ;
Dialect :Urmiah

Source : Other