Eastern Syriac :ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܕܸܡܵܐ
Western Syriac :ܟܰܘܟ݂ܒ݂ܳܐ ܕܕܶܡܳܐ
Eastern phonetic :' koḥ wa:d ' dim ma:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :a ruby ;
French :un rubis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ, ܕܸܡܵܐ

See also : ܝܵܩܘܼܬ, ܝܵܩܘܼܢܕܵܐ, ܣܘܼܡܵܩܵܐ, ܟܹܐܦܵܐ

Source : Yoab Benjamin