Eastern Syriac :ܠܲܬܝܼܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܠܰܬܺܝܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :la ti: ' né ta:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܠܲܬܝܼܢܵܝܵܐ : Latin ;
French :féminin de ܠܲܬܝܼܢܵܝܵܐ : latine ;
Dialect :Eastern Syriac