Eastern Syriac :ܠܒܵܪ ܡܸܢ
Western Syriac :ܠܒܳܪ ܡܶܢ
Eastern phonetic :l ' ba:r min
Category :preposition
English :outside ;
French :à l'extérieur de , en dehors de ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܒܵܐܪ, ܒܵܪܵܐ, ܒܵܪ, ܒܲܪܵܝܵܐ, ܒܲܪܵܝܬ݂ܵܐ, ܠ, ܠܒܲܪ ܡܸܢ, ܡܸܢ ܠܒܲܪ

Source : Maclean