Eastern Syriac :ܡܲܓ݂ܙܵܪܵܐ
Western Syriac :ܡܰܓ݂ܙܳܪܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :magh ' za: ra:
Category :noun
[Industry]
English :1) a pickax / a pickaxe ; 2) see also ܡܲܣܪܵܛܵܐ / ܐܸܫܬܲܪܟܵܐ / ܡܲܣܛܵܐ / ܟܘܼܣܲܠܬܵܐ : a scalpel , a lancet (?) ;
French :1) une pioche , un pic (?) ; 2) voir aussi ܡܲܣܪܵܛܵܐ / ܐܸܫܬܲܪܟܵܐ / ܡܲܣܛܵܐ / ܟܘܼܣܲܠܬܵܐ : un scalpel , un bistouri ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܪ

See also : ܟܘܼܠܒ݂ܵܐ, ܦܸܠܩܵܐ, ܟܸܠܒܵܐ, ܟܘܼܠܒ݂ܵܐ, ܟܘܼܠܘܼܢܓ, ܚܵܦܘܿܪܵܐ

Source : Bailis Shamun