Eastern Syriac :ܡܲܝ ܟܸܒ݂ܪܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܝ ܟܶܒ݂ܪܺܝܬܳܐ
Root :ܟܒܪ
Eastern phonetic :mé kiu: ' ri: ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :sulphuric acid , sulfuric acid , oil of vitriol ;
French :l'acide sulfurique , le vitriol / l'huile de vitriol ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܒܪ, ܡ̈ܝܼܵܐ, ܟܸܒ݂ܪܝܼܬܵܐ, ܟܸܒܪܝܼܬܵܐ

See also : ܫܚܝܼܪܵܐ, ܡܸܫܚܵܐ ܕܙܓ݂ܘܼܓ݂ܵܐ, ܡܸܫܚܵܐ ܕܫܚܝܼܪܵܐ

Source : Bailis Shamun