Eastern Syriac :ܡܦܲܫܟ݂ܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܦܰܫܟ݂ܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܦܫܟ
Eastern phonetic :mpaš ḥa: ' ni: ta:
Category :noun
[Moral life → Conscience]
English :feminine of ܡܦܲܫܟ݂ܵܢܵܐ : an agnostic ;
French :féminin de ܡܦܲܫܟ݂ܵܢܵܐ : une agnostique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܫܟ, ܦܘܼܫܵܟ݂ܵܝܵܐ, ܡܦܲܫܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܫܟ݂ܵܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܫܟ݂ܵܐ, ܡܦܲܫܲܟ݂ܬܵܐ

Source : Bailis Shamun