Eastern Syriac :ܡܩܵܕ݇ܡ ܕ
Western Syriac :ܡܩܳܕ݇ܡ ܕ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :m ' qa:m d
Category :conjunct
[Time]
English :before , ere ; ܡܩܵܕ݇ܡ ܕܐܵܬܸܬ / ܡܩܵܕ݇ܡ ܡܐ ܕܐܵܬܸܬ : before you come / before your coming ;
French :avant que ; ܡܩܵܕ݇ܡ ܕܐܵܬܸܬ / ܡܩܵܕ݇ܡ ܡܐ ܕܐܵܬܸܬ : avant que tu viennes ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܒܪܵܐ ܩܵܕ݇ܡ, ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܡܵܐ, ܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܩܵܕ݇ܡ

Variants : ܡܩܵܕ݇ܡ ܡܵܐ ܕ

Rhétoré

Rhétoré