Eastern Syriac :ܡܬܲܪܦܸܬ
Western Syriac :ܡܬܰܪܦܶܬ
Eastern phonetic :(m) ' ter pit
Category :verb
[Human → Body]
English :to wink ;
French :cligner de l'œil , faire un clin d'œil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܛܲܪܦܸܛ, ܡܬܲܪܦܲܬܬܵܐ

See also : ܠܵܟܸܙ ܥܲܝܢܵܐ, ܩܐܵܨܵܐ ܥܲܝܢܵܐ, ܬܡܪ