Eastern Syriac :ܡܘܼܪܵܥܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܪܳܥܳܐ
Root :ܡܪܥ
Eastern phonetic :mu: ' ra: a:
Category :noun
[Human → Disease]
English :sickness , a sickness ;
French :la maladie / une maladie , une affection ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܥ, ܡܲܪܥܵܐ

See also : ܚܲܫܵܐ, ܟܐܒ݂ܵܐ, ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܫܩܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܐܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun