Eastern Syriac :ܢܦܲܪ
Western Syriac :ܢܦܰܪ
Root :ܢܦܪ
Eastern phonetic :' npar
Category :verb
[Animals → Wild]
English :to roar , figurative sense ? : wind ...? : to roar (?) / to howl (?) , crowd, engine ...? : to roar (?) / to clamour (?) / to clamour (?) / to bellow (?) / to bawl (?) / to speed (?) ;
French :rugir , sens figuré ? : vent ... : mugir (?) , foule, moteur ...? : hurler (?) / gronder (?) / vrombir (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܦܪ, ܢܲܦܝܼܪܵܐ