Eastern Syriac :ܦܫܝܼܩ ܩܸܪܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܦܫܺܝܩ ܩܶܪܝܳܢܳܐ
Root :ܦܫܩ
Eastern phonetic :' pši:q qi ' ria: na:
Category :adjective
[Education]
English :easy to read , reader-friendly , enjoyable to read ;
French :facile à lire / d'une lecture facile , agréable à lire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܫܩ, ܦܫܝܼܩܵܐ, ܦܫܩ, ܦܵܫܹܩ, ܦܫܵܩܵܐ, ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܦܫܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܦܲܫܵܩܵܐ, ܦܵܫܘܿܩܹܐ, ܦܵܫܘܿܩܹܐ, ܦܫܘܼܩܬܵܐ, ܩܸܪܝܵܢܵܐ

See also : ܗܵܣܵܢܵܝ

Source : Bailis Shamun