Eastern Syriac :ܦܘܼܠܣܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܠܣܳܐ
Eastern phonetic :' pu:l sa:
Category :noun
[Human → Speech]
English :a criticism ;
French :une critique ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܗܲܦܟܝܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܘܼܚܵܢܵܐ, ܫܵܝܘܿܦܵܐ, ܒܨܵܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani