Eastern Syriac :ܩܲܠܦܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܠܦܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :qal ' pa:n ta:
Category :adjective
[Science → Natural sciences]
English :feminine of ܩܲܠܦܵܢܵܐ ;
French :féminin de ܩܲܠܦܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܩܠܝܼܦܵܐ, ܩܲܠܦܵܐ, ܩܲܠܦܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ, ܩܲܠܵܦܝܼܬܐ, ܩܲܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܵܐ, ܩܵܠܸܦ