Eastern Syriac :ܩܲܝܣܵܐ ܕܨܠܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܰܝܣܳܐ ܕܨܠܺܝܒ݂ܳܐ
Root :ܩܝܣ
Eastern phonetic :' qé sa:d ' ṣli: wa:
Category :noun
[Country → Plants]
English :a peony ;
French :une pivoine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܸܩܪܵܐ ܟܵܗܢܵܝܵܐ, ܩܝܣ

Source : Bailis Shamun