Eastern Syriac :ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܕܵܘܩܹܐ
Western Syriac :ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܕܳܘܩܶܐ
Eastern phonetic :' ram tha:d do: qi:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܪܵܡܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܦܝܼܡ

Peshitta

Peshitta