Eastern Syriac :ܪܡ
Western Syriac :ܪܡ
Category :root
Dialect :Eastern Syriac

ܪܘܡ

Derived words : ܡܡܲܪܡܪܵܢܵܐ, ܡܡܲܪܡܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܲܪܘܼܡܹܐ, ܡܪܵܘܡܵܐ, ܡܪܲܝܡܵܐ, ܡܪܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܪܝܼܡܵܢܵܝܵܐ, ܡܪܲܝܲܡܬܵܐ, ܡܲܪܸܡ, ܡܲܪܲܡܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܡܪܡܵܢܵܐ, ܡܸܬܪܲܡܪܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܡܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܵܐܹܡ, ܪܵܘܡܵܐ, ܪܹܘܡܵܐ, ܪܹܘܡܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ, ܪܵܘܡܵܐ ܕܪܩܝܼܥܵܐ, ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ, ܪܘܼܡܬ݂ܵܐ, ܪܝܵܡܵܐ, ܪܵܡ ܓܒ݂ܝܼܢܹܗ, ܪܵܡ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܪܵܡ ܫܸܕܬܵܐ, ܪܵܡܵܐ, ܪܵܡܘܼܬ ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܪܵܡܘܼܬ ܫܸܕܬܵܐ, ܪܵܡܘܼܬܵܐ, ܪܵܡܘܼܬܵܗ, ܪܵܡܘܼܬܹܗ, ܪܲܡܪܘܼܡܹܐ, ܪܲܡܪܸܡ, ܪܵܡܬܵܐ

Source : Bailis Shamun