Eastern Syriac :ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܶܫܳܐ
Eastern phonetic :' sa: ra: d ' ri: ša:
Category :noun
[Human → Body]
English :locks / the hair of the head ;
French :la chevelure , les cheveux de la tête , la tignasse (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܥܲܪܬܵܐ, ܣܥܲܪܵܐ, ܣܥܲܪܵܐ ܕܣܸܦܬ݂ܵܐ, ܪܹܫܵܐ

See also : ܟܲܟܵܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܸܢܒܸܠܬܵܐ, ܟܵܘܣܵܐ, ܩܵܘܨܬܵܐ

Source : Bailis Shamun