Eastern Syriac :ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܐܵܬ݂ܝܼܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܺܝܪܳܝܳܐ
Eastern phonetic :tu: ' qa: na: a: thi: ' ra: ia:
Category :noun
[Sky → Climate]
English :a meteorological station ;
French :une station météorologique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܬ݂ܝܼܪܵܢܵܝܵܐ, ܐܵܬ݂ܝܼܪ, ܐܵܬ݂ܝܼܪܵܝܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin