Eastern Syriac :ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܰܢܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥa ' nik tha:
Category :proper noun
[Human being]
English :diminutive of ܚܲܢܵܐ : Little Ann ;
French :diminutif de ܚܲܢܵܐ : petite Anne , Annette , Annie ;
Dialect :Eastern Syriac, Ashita

See also : ܡܲܪܝܲܡܟܹܐ, ܪܲܒܩܘܿܟܹܐ, ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ, ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ, ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré