Eastern Syriac :ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ
Western Syriac :ܚܕܳܐ ܓܳܗܳܐ ܐ݇ܚܶܪ݇ܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥda: ' ga: ha: ' ḥi: ta:
Category :adverb
[Time]
English :over / again / over and again , anew , back / once again / afresh ;
French :une autre fois / encore , encore une fois , de nouveau , à nouveau , derechef ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܗܹܐ, ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ, ܓܵܗ, ܓܵܗ݇ܐ, ܢܓܲܗ, ܗܿܝܓܵܗ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ, ܐܵܝܓܵܗܵܐ, ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗ, ܟܹܝܡ ܓܲ̈ܗܹܐ, ܟܘܼܕ ܓܲܗܵܐ, ܗܲܡ ܠܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗܵܐ, ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ, ܓܵܗܵܐ

See also : ܬܘܼܒ݂, ܒܬܸܢܝܵܐ, ܡܸܢ ܬܸܢܝܵܐ, ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ

Source : Bailis Shamun