Eastern Syriac :ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܝܗ݇ܽܘܕܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :iu: ' dé ta:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܵܐ : a Jewess , a Jewish woman , Jewish / Hebraic , Judean ;
French :féminin de ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܵܐ : juive , hébraïque , judéenne ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܝܼܗܘܼܕܵܐ, ܝܼܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗ݇ܘܿܕܝܼܬ݂, ܝܗܘܼܕ, ܝܼܗ݇ܘܼܕܵܐܝܼܬ݂, ܝܗ݇ܘܼܕܘܼܬ݂ܵܐ