Eastern Syriac :ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܙܰܗܪܺܝܪܳܝܬܳܐ
Root :ܙܗܪ
Eastern phonetic :zah ri: ' ré ta:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :feminine ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܵܐ ;
French :féminin de ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܗܪ, ܡܲܙܗܪܵܐ, ܡܲܙܗܸܪ, ܡܲܙܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܙܸܠܓܵܢܵܝܬܵܐ, ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܵܐ, ܙܲܗܪܝܼܪܵܝܬܵܐ

Source : Bailis Shamun